Ragnar Skanåker

RAGNAR SKANÅKER


Sedan våren 2004 är Ragnar Skanåker, Sveriges mest framstående idrottsman genom tiderna, medarbetare i tidningen Vapenägaren.
 

2018-03-15 omvaldes Ragnar Skanåker av ett enhälligt årsmöte till ordförande för SVF.

Se Ragnars fiffiga skytteglasögon på hans hemsida.

Nu har den kommit! Ragnar Skanåkers nya skyttebok som innehåller allt vad en skytt behöver veta. Som extra bonus även boken där han berättar om sitt händelserika liv!

Hösten 2012 visades i TV en film om Ragnar Skanåkers liv. Du kan köpa en DVD-kopia av filmen.

Skanåkers skyttebok, memoarbok och DVD-film säljs via SVF, klicka här för vidare information.

Våren 2012 utkom Ragnar Skanåker och Carolina Klüft på frimärken efter en omröstning om vilka idrottsmän som var de populäraste olympierna. Tyvärr slutsåldes frimärkena på rekordkort tid.

Nedan återfinnes Ragnars krönikor i tidningarna.
Det är tillåtet för klubbar att kopiera krönikorna i sina tidningar, med angivande av källan.

Nr 2-2018, Är vi måltavlan? 
Nr 1-2018, Ännu mera pinnjakt …

Nr 6-2017, På allmän plats … 
Nr 5-2017, Vapen-Sverige håller andan … 
Nr 4-2017, Ser polisen skillnaden ? 
Nr 3-2017, Vettig förenkling … 
Nr 2-2017, Ödestimman nalkas ??? 
Nr 1-2017, En framtidsblick?

Nr 6-2016, En objektiv myndighet? 
Nr 5-2016, Skytte för alla 
Nr 4-2016, Idrott = ”pinnjakt”? 
Nr 3-2016, Hur ska man veta??? 
Nr 2-2016, Påtvingad aktivitet? 
Nr 1-2016, Mot terrorism?

Nr 6-2015, Idrott och politik 
Nr 5-2015, Myndighets uppgift 
Nr 4-2015, Får en myndighet ljuga? 
Nr 3-2015, Homogenisering? 
Nr 2-2015, Avväpningsraseri? 
Nr 1-2015, Det accelererar …

Nr 5-2014, Vill man döda skyttesporten? 
Nr 4-2014, Valet är ditt! 
Nr 3-2014, Vågar vi tro på framtiden? 
Nr 2-2014, I väntans tider … 
Nr 1-2014, Ohälsa = diskriminering?

Nr 6-2013, Hur ska vi rösta? 
Nr 5-2013, Entusiasm, ambition? 
Nr 4-2013, Tala med kluven tunga? 
Nr 3-2013, Ett vettigt förslag 
Nr 2-2013, Torrträningens betydelse 
Nr 1-2013, Vem ska man jaga …?

Nr 6-2012, Ska äldre tvingas sluta? 
Nr 5-2012, Målmedvetenhet gäller 
Nr 4-2012, Mästarnas hemligheter 
Nr 3-2012, Om jag får drömma … 
Nr 2-2012, Tillbakablick … 
Nr 1-2012, Skärp vapenlagarna!!??

Nr 5-2011, Vi är alla ”aktiva” 
Nr 4-2011, Att tjuta med ulvarna 
Nr 3-2011, Vill man utrota skyttet? 
Nr 2-2011, Vem granskar? 
Nr 1-2011, Lag som ledstjärna

Nr 5-2010, Börja om från början … 
Nr 4-2010, Att ta bladet från munnen 
Nr 3-2010, Man trodde man hade hört allt … 
Nr 2-2010, Pistolskytte på högsta nivå 
Nr 1-2010, Småpåvar och stora

Nr 6-2009, Samhällskvalitet 
Nr 5-2009, Vikten av kommunikation 
Nr 4-2009, Synen på vapen 
Nr 3-2009, Att stifta lagar 
Nr 2-2009, Luddiga lagtexter 
Nr 1-2009, Guldklubben och SOK

Nr 6-2008, Behovet av visioner 
Nr 5-2008, Myndigheter och verkligheten 
Nr 4-2008, Målmedvetenhet är ett måste 
Nr 3-2008, Vikten av samarbete 
Nr 2-2008, Övernitiska myndigheter 
Nr 1-2008, Servicekänsla?

Nr 6-2007, Lika för alla 
Nr 5-2007, En lisa för själen 
Nr 4-2007, Internationell ära 
Nr 3-2007, Skjutbana & skjutplats 
Nr 2-2007, Målet – en demokrati 
Nr 1-2007, Vi ökar stadigt

Nr 6-2006, Dödsstöt åt skyttet? 
Nr 5-2006, Ett ödesval 
Nr 4-2006, Inre och yttre hotbilder
Nr 3-2006, Välj aktivt!
Nr 2-2006, Är vi riktigt kloka ? 
Nr 1-2006, Rikspolisdiktatur ?

Nr 5-2005, Evigt straff för bristande omdöme? 
Nr 4-2005, Rösta på skyttepartiet 
Nr 3-2005, Kritik manar till aktion! 
Nr 2-2005, Vilka arbetar SSF för? 
Nr 1-2005, Pistolskyttet förbjuds

Nr 5-2004, Avslöja vapenlobbyn! 
Nr 4-2004, Facit av Aten: Uppgivenhet!
Nr 3-2004, Patron ur för pistolskyttet