Återigen en attack mot skyttet.

Luftskyttet hotas !

Skytte med luftvapen är idag för ungdomar en bra start in i sporten. De riktigt unga skjuter med stöd för att med stigande ålder klara att skjuta stående. Som i alla sporter är det en fördel att starta ung med teknikträning utan tävlingshets.

Nu vill krafter inom EU förbjuda kulorna för detta skytte. Kulor för luftvapen har utvecklats sedan skjutvapnens tidiga ungdom och bly är den metall som visat sig vara mest lämpad.

Ammunitions- och vapentillverkare arbetar hårt för att hitta ersättningsmaterial som ska fungera lika bra som blyet – ännu har de inte lyckats.

EU vill ha en 2-årig övergångsperiod för grovkalibriga vapen och 5 år för de finkalibriga. Kanske för den oinvigde låter vettigt, men att lösa materialproblemet har pågått i flera 100 år utan framgång – att skapa en ny kula och skjuta bättre än nuvarande är en evig strävan.

Det verkar som att miljömaffian slagit sig ihop med vapenhatarna. Deras illusionistiska romatikideologi att världen blir fredligt och rosa bara alla moderna vapen skrotas är lika utopisk som att hävda att jorden är platt.

Om nu dessa miljönissar skulle ha rätt i att bly är mänsklighetens (och allt annat livs) förgörelse, hur kommer det sig då att vi fortfarande är här? Bly är och förblir ett grundämne som inte går att ta bort ur naturen.

Att bly skulle minska individens IQ märks knappast – under större delen av 1900-talet spydde våra bilar ut bly som är biotillgängligt, ändå går utvecklingen av teknik i en rasande fart som inte har någon motsvarighet i historien. 

Miljönissarna pekar på att koppar kan ersätta bly i våra luftvapen. Då blundar deras ideologiska ögon för det faktum att koppar som metall är betydligt mer skadligt än bly. Kopparsalter som kommer från den naturliga nedbrytningen av koppar är och förblir mer reproduktionshämmande är bly.

Dessa faktaresistenta nissar bortser helt från att metalliskt bly inte sprider sig i naturen, det transporteras inte med vatten osv. Att en skjutvall är en deponi för blyet som inte läcker ut något farligt. 

Alla ämnen vi har runt oss i form av kemi är farliga, det är bara i vilken form och kvantitet det intas eller handskas med. Även vitaminer kan vara skadliga om de tas i alltför stora doser.

Så låt våra ungdomar fortsätta att njuta av luftskyttets sport, där de fostras till noggranna och ansvarstagande samhällsmedborgare. Och kanske kan slå mitt gamla rekord på 591 p ….

Hälsningar

Ragnar Skanåker