Världens största råttfälla

 

 

Sagan om Världens största Råttfälla.

 

Hösten 2016 blev det förbjudet att använda ett gammalt beprövat råttgift i Stockholm. Följden blev att råttor och möss ökade explosionsartat.

Eftersom högerpartiet har sin vagga på Östermalm beslöt styrelsen att det var dags att , som tack för gammalt stöd, sköta renhållningen.

Alltså tillverkade man världens största musfälla som även kunde fånga råttor.

Se bild nr 1.

Fällan var ett under av effektivitet. I ett anfall av övermod döptes fällan till ”Sverige är räddat.”

Tyvärr visade det sig att fällan var behäftad men ett par fel.

Betet var tilltaget i överkant och de som skulle hämta pälsdjuren gick vilse på grund av storleken.

Följden av den historiska  ansträngningen blev att de tilltänkta offren förökade sig på ett okontrollerat sätt och en katastrof började skönjas.

Tankeverksamheten nådde nu sin kulmen inom partiet och fällan med innehåll lades ut till försäljning på Blocket men nu under namnet ”Horan”. Namnet kom till för att locka mindre bemedlade medborgare att lägga ett bud.

Nu såg  kommunistpartiet tillsammans med vissa medlöpare sin  stora chans att göra en inbrytning i fästningen Östermalm. Självklart med regeringens kassa som bas.

En ännu större fälla konstruerades.

Se bild nr 2.

Bräda, 2000 spikar, tryckcylinder, bastant vägg och rörelseavkännare var vad som behövdes.

Den färdiga dödsmaskinen döptes till Olof som tack förgångna tiders underhåll.

I målande ordalag berättade nissarna i  fantasipartiet om hur de skulle omvandla alla kadaver till biogas och sälja till Pajala kommun för att driva parkeringsvakternas snöskotrar.

Den första musen som utlöste tryckcylindern gick en grym död till mötes.

Det visade sig att trycket var 1000 gånger för högt och musens efterlevande kunde se anfadern som en röd flagga avteckna sig på väggen.

Eftersom de inblandade flickorna och pojkarna inte stod ut med blod rekryterades släktingar från södern för att torka bort resterna. Den röda färgen på väggen kommer dock att sitta kvar i evighet. Stefan i det stora partiet tyckte att det var ok.

Fällan döptes om till Hillary.

Nu skrek , mest qvinnor,hela Östermalm på en lösning och budet gick till partiet SF som har 20 % av rikets röster.

Ledningen beslöt att inköpa 5 vanliga fällor från Skånska Lantmännen i Munkaljungby för 55 kronor.

Fällorna fungerade alldeles utmärkt och alla kadaver går till återvinning för att producera gas. Gasen säljs till Siljansgas som (i brist på egen gas) tankar gratisbussar för transport av bröder och systrar från Sveg till svenskundervisning i Orsa.

De framgångsrika fällorna döptes till Trump, Jimmy, Agge (små barn kan inte uttala R)  och Angela.

SF står för sunt förnuft.

Namnen som finns nämnda i denna saga har inget med verkligheten att göra.

Eller har de det. Fan vet.